Jedna od najvećih poslijeratnih ustavno-pravnih reformi u Kantonu Sarajevo: Skupštinski zastupnici sutra razmatraju amandmane na Ustav

Na sutrašnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić predložit će Skupštini Kantona Sarajevo amandmane na Ustav Kantona Sarajevo.
Radi se o jednoj od najvećih poslijeratnih ustavno-pravnih reformi u Kantonu Sarajevo, čiji je prvi cilj usvajanje amandmana na Ustav Kantona, nakon čega slijedi donošenje Zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo, Zakona o pripadnosti javnih prihoda, Zakona o imovini Kantona Sarajevo, izmjena statuta Grada Sarajevo i općina, kao i čitavog niza drugih zakona i propisa.
Konačan cilj jeste iznalaženje trajnog i održivog rješenja kada se radi o nadležnostima i odnosima između Kantona Sarajevo, Grada Sarajevo, te općina u sastavu i izvan sastava Grada Sarajevo.
Lokalna samouprava u Kantonu Sarajevo mora biti uređena u skladu sa Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, Ustavom FBiH, Zakonom o principima lokalne samouprave u FBIH i sa relevantnim odlukama Ustavnog suda FBiH koje govore o određenim neusklađenostima propisa i povredama prava Grada Sarajevo i općina u sastavu i izvan sastava Grada, kada se radi o njima pripadajućim pravima na lokalnu samoupravu.