Izvještaj Upravnog inspektorata o izvršenim inspekcijskim pregledima u toku 2019. godine

Izvještaj Upravnog inspektorata o izvršenim inspekcijskim pregledima u toku 2019. godine
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
04.2020
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2020
Razultat: 
Bio na dnevnom redu
Razmatrano na sjednici: 
24.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo