Izvještaj o utrošku sredstava Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2015.godinu