Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2018. godinu, sa osvrtom na problematiku obezbješenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2019. godinu

Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2018. godinu, sa osvrtom na problematiku obezbješenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2019. godinu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST RADA, SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
04.2019
Nosilac posla: 
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2019
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu