Izvještaj o radu Policijskog komesara za period septembar-decembar 2019. godine