Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period septembar 2019. godine-februar 2020. godine