Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2015. godinu

Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2015. godinu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
06.2016
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2016
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu