Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Sarajevu za 2019. godinu;