Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za 2017. godinu.