Izvještaj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Sarajevogas“d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu

Izvještaj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Sarajevogas“d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST KOMUNALNE PRIVREDE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
07.2019
Nosilac posla: 
KJKP Sarajevogas
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2019
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu