Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u 2018. godini

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u 2018. godini
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST ZDRAVSTVA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
05.2019
Nosilac posla: 
Ministarstvo zdravstva
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2019
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu