Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2015. godinu, sa Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i Izvještajem nezavisnog revizora o i

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2015. godinu, sa Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i Izvještajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2015. godinu

Rezultat: 
Nije usvojen
Za: 
1
Protiv: 
19