Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo za 2016. godinu

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo za 2016. godinu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST ZDRAVSTVA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
04.2017
Nosilac posla: 
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo
Ministarstvo zdravstva
Zavod zdravstvenog osiguranja KS
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2017
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu