Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Muzej Sarajevo za 2016. godinu