Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo za 2016. godinu