Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Centar za kulturu Kantona Sarajevo za 2016. godinu