Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove ”Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2019. godinu

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove ”Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2019. godinu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST RADA, SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
04.2020
Nosilac posla: 
JU Služba za zapošljavanje KS
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2020
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu
Razmatrano na sjednici: 
25.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo