Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2018. godinu;