Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Collegium artisticum za 2021. godinu