Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2018. god

Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2018. god
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
04.2019
Nosilac posla: 
Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, za ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2019
Razultat: 
Nije usvojen
Razmatrano na sjednici: 
Šesta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo