Izvještaj o provođenju Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu

Izvještaj o provođenju Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
07.2020
Nosilac posla: 
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2020
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu
Razmatrano na sjednici: 
29.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo