Izvještaj o poslovanju KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo za 2020. i 2021. godinu

Izvještaj o poslovanju KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo za 2020. i 2021. godinu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST PRIVREDE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
06.2022
Nosilac posla: 
Ministarstvo privrede
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2022
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu