Izvještaj o poslovanju KJKP „Toplane-Sarajevoa “ d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu: