Izvještaj o poslovanju KJKP „Park “ d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu: