Izvještaj o poslovanju KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;