Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo – šume” d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu.

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo – šume” d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu.

Rezultat: 
Nije usvojen

Vertical Tabs

Za: 
6
Protiv: 
13
Suzdržan: 
4