Izvještaj o poslovanju JP "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. za 2018. godinu;