Izvještaj o poslovanju JP “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o poslovanju JP “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
20
Protiv: 
3
Suzdržan: 
6