Izvještaj o poslovanju JP „ Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu