Izvještaj o poslovanju Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2020. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2020. godinu) sa prilozima

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o poslovanju Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2020. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2020. godinu) sa prilozima

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
29