Izvještaj o izvršenju Godišnjeg plana provođenja Programa razvoja male privrede za 2019. godinu

Izvještaj o izvršenju Godišnjeg plana provođenja Programa razvoja male privrede za 2019. godinu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST PRIVREDE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
05.2022
Nosilac posla: 
Ministarstvo privrede
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2022
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu