Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period januar - decembar 2020. godine

Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period januar - decembar 2020. godine
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST FINANSIJA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
06.2021
Nosilac posla: 
Ministarstvo finansija
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2021
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu