Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period januar – decembar 2018.godine

Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period januar – decembar 2018.godine
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST FINANSIJA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
06.2019
Nosilac posla: 
Ministarstvo finansija
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2019
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu