Intenziviranje kontrole subjekata zaduženih za uništavanje ambrozije

Ministarstvo prostornog uređenja, zaštite okoliša i građenja Kantona Sarajevo uputilo je Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove zahtjev za intenziviranje kontrole subjekata koji su obveznici provođenja aktivnosti propisanih Odlukom o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanja korovske biljne vrste Ambrozia artemisifolia L. (Ambrozija) ("Službene novine Federacije BiH" br.89/11).
Uvidom u narativne izvještaje koje je pripremio Centar za ekologiju i prirodne resurse - Akademik Sulejman Redžić, za period 17.08.2018. do 04.10.2018.godine, na dvije mjerne stanice konstatovan je polen visoko alergene biljke ambrozije. Koncentracije polena ambrozije na MS Pofalići su se kretale u intervalu od 6 do 82 pol. zrna/m3, dok su se koncentracije polena ambrozije na MS Stari Grad kretale u intervalu od 13 do 89 pol. zrna/m3.
"Poređenjem vrijednosti koncentracije polena ambrozije na obje mjerne stanice može se uočiti da su vrijednosti nešto veće na MS Stari Grad, u odnosu na MS Pofalići gdje je konstatovana nešto manja koncentracije polena navedene alergene biljke.
Stabilizacijom vremenskih prilika naglo je povećana koncentracija polena korova, a posebno polena visokoalergene biljke ambrozije. Sa pojavom visoke koncentracije polena ambrozije, učestale su i polenske alergije. U tom pogledu, a u cilju sprečavanja pojave alergija neophodno je pokrenuti akcije mehaničkog uklanjanja navedene alergene biljke i bezbjedno odlagati prikupljeni biljni materijal prije samo oslobađanja polena.
Poželjno je također kositi što veće površine kako bi se zajedno sa ambrozijom uklonile i ostale korovske biljke koje djeluju unakrsno i sinergijski, te dodatno narušavaju zdravlje stanovništa u Kantonu Sarajevo. Osobama koje su alergične na polen ambrozije preporučuje se izbjegavanje ruderalnih i ostalih napuštenih površina, te što češći boravak u planinskim i šumskim ekosistemima", navode iz resornog ministarstva.
U cilju preventivnog djelovanja, osobama koje su alergične na polen preporučuje se da redovno prate izvještaje o koncentraciji polenskih alergena u vazduhu, dok se osobama koje imaju učestale alergijske reakcije preporučuje da se obrate svome ljekaru.
Izvještaji o kocentracijama polena u Kantonu Sarajevo mogu se pratiti na web stranicama Centra za ekologiju i prirodne resurse kao i Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.