Zvonko Marić - Zaključak 11.12.2019.godine (nabavka prirodnog gasa)

"Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo da poduzme sve aktivnosti kako bi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prenijela sva prava potpisivanja ugovora za nabavku prirodnog plina sa Gaspromom sa pravnog subjekta Energoinvest d.d. koji je u većinskom vlasništvu Federacije BIH na pravnog subjekta BH Gas d.o.o. i time ukine jedan pravni subjekt u lancu nabavke prirodnog gasa koji utiče da cijena prirodnog gasa bude bespotrebno viša, a to u konačnici utiče na planove Vlade KS u cilju suzbijanja aerozagađenja, te također bespotrebno utiče na kućne budžete građana Kantona Sarajevo."

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO
JP BH GAS
KJKP Sarajevogas
Vlada FBIH
Vlada Kantona
Zastupnik: