Zastupnička inicijativa Igor Stojanović

1. Zadužuje se Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo, Uprava za imovinsko-pravne i geodetske poslove Kantona Sarajevo, Ministarstvo pravde i uprave i Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, da analiziraju i daju primjedbe i prijedloge na Nacrt Uakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine vodeći računa o interesima i zaštiti imovine Kantona Sarajevo.
2. Zadužuje se Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo da pripremi informaciju i objedini dostavljene primjedbe i prijedloge u skladu sa zaduženjima iz tačke 1., te istu u formi radnog materijala dostavi Skupštini najkasnije u roku od 15 dana od donošenja ovog zaključka.
3. Zadužuje se Kolegij Skupštine, da razmotri i utvrdi termin održavanja tematske sjednice na kojoj će se razmatrati odredbe Nacrta Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine sa ciljem zaštite imovine i interesa Kantona , vodeći računa o rokovima datim za javnu raspravu.
4. Zadužuje se Služba za skupštinske poslove da blagovremeno uputi poziv za prisustvo sjednici predlagaču navedenog Nacrta zakona - Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
5. Zadužuje se Pravobranilac Kantona Sarajevo i direktori: Uprave za imovinsko-pravne i geodetske poslove Kantona Sarajevo, Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, Zavoda za planiranje Kantona Sarajevo, Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, Kantonalnog stambenog fonda, da prisustvuju navedenoj sjednici ili da obezbjede prisustvo ovlaštenog lica.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Direkcija za puteve
Kolegij Skupštine
Ministarstvo pravde i uprave
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Pravobranilaštvo KS
Zastupnik: