Zaključak Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH

Skupština Kantona Sarajevo odbacuje navode Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VTSV BIH) od 09.03.2017. godine, da je raspravom na Hitnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo od 31.01.2017. godine, na kojoj se podnosio Izvještaj Komisije za sigurnost o provedenom skupštinskom nadzoru nad zakonitošću rada MUP-a i Uprave policije Kantona Sarajevo u predmetu „Dženan Memić“, bila ugrožena nezavisnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i da je svojim radom izvršila neprimjeren pritisak na rad pravosuđa, te da Skupština prestane sa ovom parlametarnom praksom.

Ovakve ocjene VSTV-a smatramo atakom na demokratiju i pravo iznošenja javnog stava zasnovanog na Ustavu i Zakonu.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
VTSV