Zaključak S.S.Bajramović (03.11.2020)

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo, na 30. Radnoj sjednici održanoj dana 03.11.2020.godine, u okviru razmatranja Informacije o aktuelnoj epidemiološkoj slici u Kantonu Sarajevo, a na prijedlog zastupnice Srna Bajramović Segmedine, donijela je sljedeće

Z A K LJ U Č K E

1. Obavezuje se ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO da shodno članu 21. važećeg Ugovora o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima Kantona Sarajevo sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu izvrši kontrolu izvršenja SVIH obaveza koje je Klinički centar Univerziteta u Sarajevu preuzeo pomenutim ugovorom
2. Obavezuje se ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO da shodno Ugovoru o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima Kantona Sarajevo sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu utvrdi da li je Klinički centar Univerziteta u Sarajevu izvršavao u 2020. godini sve obaveze pružanja zdravstvenih usluga osiguranim licima Zavoda, te izvrši korekciju utvrđene naknade ukoliko je potrebno
3. Obavezuje se Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom da u okviru svojih nadležnosti utvrdi zakonitost postupanja Zavoda zdravstvenog osiguranja KS i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu po pitanju pružanja zdravstvenih usluga osiguranim licima Zavoda i namjensku dodjelu kao i trošenje sredstava predviđenih za te svrhe
4. Obavezuju se ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO da o poduzetim koracima i utvrđenom stanju obavijesti Skupštinu Kantona Sarajevo u roku od mjesec dana.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Realizovano
Proslijeđeno: 
ZZO KS
Prilog: