Zaključak sa sjednice

1.Zadužuju se svi Ministri u Vladi Kantona Sarajevo koji vrše nadzor nad poslovanjem javnih ustanova, agencija, direkcija, fondova i zavoda čiji je osnivač Kanton Sarajevo i Vlada Kantona Sarajevo, da pripreme i predlože Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo izmjene zakona koji tretiraju ove oblasti i osnivačka akta navedenih organizacija u smislu preciziranja odredbi da izabrani i imenovani zvaničnici na bilo kojem nivou vlasti, istovremeno ne mogu obnašati upravljačke i rukovodne dužnosti u istim.

2.U resorima gdje se ta imenovanja vrše po zakonima viših nivoa vlasti, zadužuju se ministri da Vladi Kantona Sarajevo predlože izmjene pravilnika, uredbi, odluka ili drugih akata koji regulišu tu oblast i tako usvojene akte dostave Skupštini Kantona Sarajevo informativno.

3.Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da prijedlog izmjena navedenih propisa predloži u hitnoj proceduri u roku od 30 dana.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Ministarstvo finansija
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Ministarstvo kulture i sporta
Ministarstvo pravde i uprave
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Ministarstvo saobraćaja
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ministarstvo za boračka pitanja
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Ministarstvo zdravstva
Prilog: