Zaključak Neira Dizdarević i Igor Stojanović (28.07.2020)

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 28.07.2020. godine, na prijedlog zastupnika Neire Dizdarević i Igora Stojanovića donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

1. Obavezuju se Vlada Kantona Sarajevo i resorna ministarstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da poduzmu sve zakonske radnje u vezi neovlaštene sječe i stavljanja drveta u promet od strane Općine Trnovo.

2. Obavezuje se Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom da ispita u okviru svoje zakonske nadležnosti da li su svi javni organi postupali zakonito po pitanju sječe šume, kao i gradnje na Bjelašnici, te da li u tome postoje elementi koruptivnih i krivičnih djela.

3. Obavezuje se Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da na svaki mogući zakonit način zaštiti svoje uposlenike u vršenju svojih redovnih poslova i zadataka.

4. Skupština Kantona Sarajevo daje punu podršku svakom uposleniku Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u poštenom i zakonitom obavljanju svojih radnih zadataka, a posebno kantonalnom šumarskom inspektoru Dominku Bešliću.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Vlada Kantona