MIrza ČElik (21.05.2020)

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 21.05.2020. godine, na prijedlog zastupnika Čelik Mirze, donijela je slijedeći
Z A K LJ U Č A K
Skupština Kantona Sarajevo nalaže Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom da ispita sve navode koje su zastupnici iznijeli na 25. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, u vezi informacije o utrošku sredstava za projekat "Izgradnja i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate", i o tome izvjesti Skupštinu Kantona Sarajevo.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Realizovano
Proslijeđeno: 
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Zastupnik: 
Prilog: