Inicijativa Strategija zdravstvenog stanja stanovništva

Skupština Kantona Sarajevo traži da nosilac izrade Studije o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti u Kantonu Sarajevo u 2018. godini, pripremi, u skladu sa utvrđenom metodologijom , konsolidirani pregled rezultata studije u formi trendova kretanja ključnih indikatora po oblastima za trogodišnji period (2016.-2019.).

Konsolidirani pregled bi poslužio kao analitička podloga za izradu strateških i operativnih planova svih institucija u nadležnosti Kantona Sarajevo, a čiji rad direktno ili indirektno utiće na indikatore praćene u okviru studije.

Navedeni pristup bi nam omogućio da na nivou strateških opredjeljenja definišemo ciljne kratkoročne i dugoročne vrijednosti, te na taj način svim planiranim aktivnostima kroz godišnje studije koje radimo, omogućimo objekativan pokazatelj uspkešnosti realizacije.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
JU Zavod za javno zdravstvo
Ministarstvo zdravstva