Inicijativa Strategija zdravstvenog stanja stanovništva

1. Obavezuje se Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, da objavljuje detaljne podatke, uključujući brojčane vrijednosti fizičko-hemijskih parametara, naročito parametara teških metala u svakom broju Biltena o zdravstvenoj ispravnosti vode na podrućju Kantona Sarajevo , bez obzira na veliku količinu podataka.
2. Obavezuje se Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, da svaki broj Biltena o zdravstvenoj ispravnosti vode na području Kantona Sarajevo sa gore pomenutim podacima, OBAVEZNO objavljuje na svojoj web stranici , kako bi bio dostupan javnosti.
3. Obavezuje se Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, da da saglasnost za objavu podataka iz Mišljenja o zdravstvenoj ispravnosti uzoraka vode i pripadajućim izvještajima o mikrobiološkoj, te fizičko-hemijskoj ispravnosti vode u nalazima u kojima je naručioc kantonalni javni organ, ustanova ili preduzeće, jer je to u javnom interesu i ti se podaci ne smiju kriti.
4. Obavezuje se Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, da izmjeni uslove ugovora tako da podaci iz tačke 3. ovog zaključka, budu javno dostupni, kao i dostupni građanima putem slobodnog pristupa informacijama, jer je to u javnom interesu.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
JU Zavod za javno zdravstvo
Ministarstvo zdravstva
Zastupnik: