Inicijativa Segmdina Srna Bajramović

Prihvata se Inicijativa zastupnice Segmedine Srne Bajramović, kojom traži sazivanje tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo s tačkom dnevnog reda:

- Analiza zakonitosti finansijskog poslovanja ZZO KS sa posebnim akcentom na nalaze iz revizorskog izvještaja Ureda za reviziju FBiH za 2015. godinu, uz prezentaciju poduzetih mjera od strane Vlade KS.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano