Inicijativa Sead Milavica

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Seada Milavice, da Vlada Kantona Sarajevo donese pravni okvir kojim bi se odredili uslovi koje moraju ispunjavati uplatna mjesta kladionica na području Kantona Sarajevo i to na način da se dosadašnji kriteriji neophodne udaljenosti od najmanje 100 metara od vjerskih objekata, te osnovnih i srednjih škola poveća na 1000 metara (1 kilometar).

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Vlada Kantona
Prilog: 
Zastupnik: