Inicijativa Kluba samostalnih zastupnika

Prihvata se Inicijativa Kluba samostalnih zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo, te se na osnovu odredbi člana 7. Odluke o osnivanju skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo, pokreće Inicijativa za razrješenje predsjednika i članova Skupštine KJP "ZOI 84" Olimpijski centar d.o.o. Sarajevo

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Ministarstvo privrede
Vlada Kantona
Prilog: 
Zastupnik: