Inicijativa Kemal Ademović

Skupština Kantona Sarajevo pokreće Inicijativu, da se pristupi izmjeni Zakona o PIO, Federacije Bosne i Hercegovine, na način da se policijskim službenicima u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrdi da prilikom izračunavanja osnovice za penziju za obračun uzima prosjek pet posljednjih godina radnog staža prije ispunjavanja uslova za penziju, ako su proveli najmanje pola radnog staža od ukupnog efektivnog staža kao policijski službenici.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Realizovano
Zastupnik: