Inicijativa za donošenje Zaključka u vezi Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-35283-3/20 od 28.09.2020. godine