INFORMATIVNI MATERIJALI

Puni naziv tačke: 

1. Izvještaj o radu Policijskog komesara za period maj-august 2017. godine;
2. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec septembar 2017. godine;
3. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - septembar 2017. godine;

Razultat: 
Bio na dnevnom redu