INFORMATIVNI MATERIJAL

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Sarajevu i Izvještaj o radu Općinskog suda u Sarajevu za 2017. godinu

Razultat: 
Bio na dnevnom redu